Page

Kurumsal

Yönetim Kurulu

İsmail ŞAHİN, Gazi Üniversitesi (Başkan)

V. Savaş YELOK, Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Başkan Yrd.)

Tayfun FINDIK, Gazi Üniversitesi(Mali Sayman)

Özcan YALÇINKAYA, Gazi Üniversitesi (Genel Sekreter)

M. Serkan YILDIRIM, Gazi Üniversitesi (Genel Sekreter Yrd.)

Seyfullah YILDIRIM, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Üye)

Alpaslan DEMİR, Tokat Gaziosman Paşa Üniversitesi (Üye)

Nihat DÖNGEL, Gazi Üniversitesi (Y. Üye)

Halil TOKCAN, Gazi Üniversitesi  (Y. Üye)

Fatma AÇIK, Gazi Üniversitesi  (Y. Üye)

Kahraman GÜNGÖR, Gazi Üniversitesi  (Y. Üye)

Bahadır B. ÖZARSLAN, Hacettepe Üniversitesi (Y. Üye)

Uğur ARABACI, Gazi Üniversitesi  (Y. Üye)

Denetleme Kurulu

Hamza YILMAZ, Ankara Üniversitesi (Başkan)

Kemal ERŞAN, Gazi Üniversitesi (Üye)

Zeynel KILIÇ, Ankara Üniversitesi (Üye)

Mehmet GÜLSÜN, Gazi Üniversitesi (Y. Üye)

Yılmaz YEŞİL, Gazi Üniversitesi (Y. Üye)

Onur Kurulu

Şükrü KOÇ, Ankara Üniversitesi (Başkan)

Hikmet DOĞAN, Gazi Üniversitesi (Üye)

Zafer TÜRKYILMAZ, Gazi Üniversitesi (Üye) 

Nurettin PARILTI, Türk Hava Kurumu Üniversitesi (Y. Üye)

Henifi ÇİNİCİ, Gazi Üniversitesi (Y. Üye)