entr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

TSA Dergisi

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi (TSAD), Derneğimiz tarafınfan 1996 yılınfa yayın hayatına başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda üç sayı halinde yayınlanmaktadır. Hakemli akademik bir dergi olan Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, sosyal ve beşeri bilimler alanında ulusal/uluslararası düzeyde bilimsel bir niteliğe sahip, özgün araştırma makalelerine ve derlemelerine yer verir.

TSA Dergisi aşağıda verilen dizinler tarafından indekslenmektedir:

TÜBİTAK Ulakbim Sosyal ve Beşeri Bilimler Veritabanı (TR Dizin)
Türk Eğitim İndeksi,
Asos (Sosyal Bilimler İndeksi)
ICI Journals MAster
Index Copernicus
Arastirmax (Scientific Publication Index)
SOBİAD
Dergi hem basılı hem de elektronik olarak yayın hayatına devam etmektedir. Makale kabul aldıktan sonra yayın aşamasından önce her makale için 275 TL ücret talep edilmektedir.

Dergi sayfamız için tıklayınız