tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

Olağan Genel Kurul Çağrısı

Akademisyenler Birliği Derneği 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2019, saat 14:00’de Dernek Genel Merkezimizde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulumuz 30.06.2019 tarih, Saat 14:00’de Dernek Genel Merkezimizde yapılacaktır.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Gündem

1) Katılan üyelerce hazırun listesinin imzalanması
2) Başkanın açılış konuşması
3) Divan heyetinin seçilmesi
4) Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
5) Yönetim Kurulunun İbrası
6) Dernek Organlarının Seçilmesi
7) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
8) Kapanış

AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

About the author