tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW’I TANIYIN!

Çevrenin ve kaynaklarının aşırı yüklenmesi ve sömürülmesi bağlamında, döngüsel ekonomi, çevreye zarar vermeden veya yeniden kullanımı baz alan, kaynakların kullanımı ve atık azaltma yoluyla doğal kaynakları tüketmeden ekonomik büyümeyi sağlayarak bu etkilere karşı koymak için bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Döngüsel ekonomi, sosyo-ekonomik ve çalışma felsefesinde bir değişimi ifade eder ve bunun için vatandaşları ve iş dünyasını eğitmek ve aktif olarak dahil etmek esastır. RAW projesi, döngüsel ekonomide KOBİ’ler tarafından uygulanan mevcut uygulamaların analizi yoluyla döngüsel ekonomiye akıllı atık yönetimi perspektifinden yaklaşacaktır.

RAW: “Etkili Atık Yönetimine İlişkin Farkındalık Artırma” ticaret çalışanları, bölgesel kalkınma ajansları, yerel yönetimler ve iş geliştirme merkezlerinin yanı sıra Mesleki Eğitim ve Öğretim çalışanları, eğitmenler ve mentorlar arasında etkin atık yönetimi bilincini artırmayı amaçlayan bir projedir. RAW, belediyeler ve girişimciler arasında ortak yaşam ve işbirliğini teşvik ederek basmakalıp atık yönetimi davranışını kıracaktır. RAW konsorsiyumu 01 Ocak 2022’de başlatıldı ve döngüsel ekonomideki kapsamlı deneyimleri nedeniyle özenle seçilen Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden (Polonya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Türkiye ve Macaristan) katılımcılardan oluşan 24 ay sürecek.

RAW iki ana sonuç verecektir. Birincisi, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları şeklinde bir metodolojik rehber ve dijital bir hızlandırma kursu olarak hizmet edecek İş Ortamında Döngüsel Ekonomi Stratejileri Rehberi olacaktır. İkinci çıktı, döngüsel ekonomi konusunda bir bilinçlendirme uygulaması olacak, bu uygulama hedef grupların ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek. Bu uygulama, hızlandırılmış kurs ve bilgi sınavlarından öğrenme haplarını, geçiş sürecini desteklemek için bir strateji oluşturucuyu ve örneğin su tasarrufu açısından kullanıcının eylemlerinin nasıl tercüme edildiğini gösteren oyunlaştırılmış bir ayak izi izleme aracını entegre edecektir.

Genel olarak, RAW projesinde geliştirilen yenilikçi araçlar, çevre için olumlu sonuçlar üreten gerçek bir değişim elde etmek için eyleme geçme ve döngüsel ekonomiyi günlük yaşamda uygulama ihtiyacı konusunda halkı ve iş dünyasını bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

About the author