tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

MADEN YÖNETİCİLERİNE EĞİTİM VERİLDİ

Akademisyenler Birliği Derneğinin yürütücüsü olduğu İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi* kapsamında bu sefer okul sıralarında maden yöneticileri yer aldı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle uygulanan programı kapsamında hibe desteği alan “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması” projesinin  “Yöneticiler için Seminer” etkinliği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İNSANA YAKIŞIR İŞİN ÖNEMİ

Seminer, M-OHS** proje koordinatörü Aydın Alperen EROL’un açılış konuşması ile başladı. Erol, projenin ve seminerin amacının “İSG konusunda insana yakışır işin önemi, içeriği ve yasal boyutu hakkında farkındalık yaratmak ve İSG politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için işgücü-yönetim ortaklığının geliştirilmesi” olduğunu belirtti.

YÖNETİCİ FARKINDALIĞININ KRİTİK YÖNLERİ İNCELENDİ

Zolgundak’ta madencilik alanında görev yapan yöneticilere yönelik gerçekleştirilen eğitimde Prof. Dr. Kemal BARIŞ, madencilik sektörüyle ilgili olarak AB Müktesebatına uyum, havalandırmanın önemi ve yönetici farkındalığının kritik yönlerini yöneticilere aktardı.

Daha sonra Prof. Dr. Kemal BARIŞ tarafından madenlerde havalandırmanın önemini ve Türkiye’de gerçekleşen maden kazalarında havalandırmanın sebep sonuç analizleri ile etkileşimli bir sunum gerçekleştirildi.

21 MADEN YÖNETİCİSİ EĞİTİME AKTİF OLARAK KATILDI

Etkinliğe Zonguldak’ta görev yapan 21 Maden Yöneticisi katıldı. Sunum sırasında pek çok katılımcı soru ve önerileri ile seminere katkı sağladı.

* Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İstihdam, Eğitim, Sosyal Politikalar” bileşeni altında İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi programı uygulanmaktadır. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmektedir. Programın Operasyon Faydalanıcısı “İSG Genel Müdürlüğü ”dür.

** Proje adı, M-OHS: Increasing Safety and Security through Labour-Management Partnership (İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi)

About the author