tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

Genel Kurul Çağrısı

Akademisyenler Birliği Derneği 9. Olağan Genel Kurul Toplantısı 09.10.2021, saat 14:00’de, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 16.10.2021 tarih, Saat 14:00’de aşağıda belirtilen adreste yapılacaktır.

Tüm üyelerimize saygıyla duyurulur.

Genel Kurul Adresi:
Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 – Çankaya/ANKARA

Gündem

1) Açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2) Divan heyetinin seçilmesi

3) Yönetim-Denetim Kurulları faaliyet raporlarını okunması ve müzakeresi
4) Yönetim ve Denetim Kurulunun İbrası
5) Tahmini bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması

6) Tüzük değişikliği görüşmeleri
7) Dernek Organlarının Seçilmesi
8) Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
9) Kapanış

AKADEMİSYENLER BİRLİĞİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

About the author