tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

M-OHS GENEL KATILIMLI TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

                                                                                                                             

Madencilik alanında faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşları ve Akademisyenler “Genel Katılımlı Toplantı” da bir araya geldi.

Türkiye’de madencilik alanında faaliyet gösteren kamu, özel ve kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcileri ile madencilik sektöründe İSG’yi etkileyen temel konular ve faktörleri tartışmak ve beyin fırtınası yapmak için Ankara’da toplandı.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali desteğiyle uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi programı kapsamında hibe desteği alan “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması” projesinin  “Genel Katılımlı Toplantısı” proje koordinatörü Akademisyenler Birliği Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Genel katılımlı toplantıya, Gazi Üniversitesi, Türk Enerji-SEN, Karabük Üniversitesi ve birçok fatklı kurumdan üye ve temsilciler katıldı.

Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail ŞAHİN açılış konuşmasında projenin amacının “İSG konusunda insana yakışır işin önemi, içeriği ve yasal boyutu hakkında farkındalık yaratmak ve İSG politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için işgücü-yönetim ortaklığının geliştirilmesi” olduğunu belirtti.

Daha sonra Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü Dr. Tayfun FINDIK, Akademisyenler Birliği Derneğinin yaklaşık 15 yıldır iş sağlığı ve güvenliğine akademik yaklaşımlar sergilediğini bu proje ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilerek madencilik sektöründe emniyet ve güvenliğin iyileştirilmesi ile ilgili bir işbirliği modelini ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti. Proje kapsamında verilen eğitimlerle çalışan ve yöneticilerin farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiğini belirten FINDIK, “tüm çalışmaların çalıştaylarda tartışılacağını ve çalıştay raporlarının tüm taraflar ile paylaşılacağını” belirtti.

Bilgi İçin: 0312 222 56 83, Dr. Tayfun FINDIK – Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü

akademisyenler@akademisyenler.org.tr 

About the author