entr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

Proje Hazırlık Toplantısını Gerçekleştirdik

Derneğimiz tarafından yürütülen ve Genç Akademisyenler Derneği’nin ortağı olduğu “Sivil Toplumum Yüksek Öğretime Aktif Katılımı” projemizin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan Sivil Toplum Destek Programının üçüncü dönemi kapsamında hibe desteği alan “Sivil Toplumun Yüksek Öğretim Sistemine Aktif Katılımı Projesi”nin hazırlık toplantısı proje koordinatörü Akademisyenler Birliği Derneğinin ev sahipliğinde No.19 Otel’de gerçekleştirildi. Proje hazırlık toplantısına, Gazi Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinden katılan akademisyenlerin yanı sıra proje ortağı Genç Akademisyenler Eğitim Kültür ve Araştırma Derneği temsilcileri katıldı.

Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. İsmail ŞAHİN projenin açılış konuşmasında projenin amacının “Yükseköğretimin modernizasyonuna sivil toplumun aktif katılımını sağlamak için STK’ları güçlendirmek” olduğunu belirtti. Şahin, bunun yanında projenin üç özel hedefinin bulunduğunun altını çizdi:

  • STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin artırılması,
  • Yükseköğretimde karar alma süreçlerine dahil olmak için STK işbirliği modeli ve stratejileri geliştirilmesi ve
  • Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif katılım için STK kapasitesinin geliştirilmesi

Akademisyenler Birliği Derneğinin yaklaşık 30 yıldır Yükseköğretim sistemi ve akademik yaşamın problemleri ve geleceği üzerinde faaliyet gösterdiğinin altını çizen Şahin, bu proje ile kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilerek Yükseköğretim sistemine STK’ların aktif katılımı ile ilgili bir işbirliği modelini ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti. Proje kapsamında verilecek eğitimlerle STK’ların kurumsal ve örgütsel kapasitelerinin arttırılmasının hedeflendiğini belirten Şahin, “böylece STK’lar Yükseköğretime ve geleceğine daha aktif bir şekilde katılım sağlayacaktır” dedi.

About the author