tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Atıkları Bir Kaynak Olarak Kullanma

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda atıkları bir kaynak olarak kullanma bölümü için proje partnerlerimizden MINDSHIFT- Talent Advisory çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında atıkları bir kaynak olarak kullanma nedir?

Döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında atıkları bir kaynak olarak kullanma, atık yönetimindeki geleneksel yaklaşımlardan farklıdır. Bu yaklaşım, atıkların sadece atık olarak değil, yeniden kullanılabilecek birer kaynak olarak görülmesini ve bu kaynakların ekonomik değerinin artırılmasını hedefler.

Atıkları bir kaynak olarak kullanma konusunda MINDSHIFT- Talent Advisory çalışma yapacak. Bu çalışmada, atıkların yeniden kullanımı için farklı sektörlerdeki örnekler incelenecek ve atıkların ekonomik değerinin artırılması için uygulanabilecek yöntemler belirlenecektir. Ayrıca, atıkların bir kaynak olarak kullanılması için işletmelerde yapılması gereken değişiklikler ve atık yönetimi stratejileri ele alınacaktır.

Proje kapsamında hazırlanacak rehber, atıkları bir kaynak olarak kullanma konusunda işletmelerin karşılaştığı zorlukları ve çözüm önerilerini de içerecektir. Bu sayede işletmeler, atıkları bir kaynak olarak kullanarak hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlayabileceklerdir.

MINDSHIFT- Talent Advisory’in yapacağı çalışma, atıkların bir kaynak olarak kullanılması konusunda işletmelere yol gösterici olacak ve döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında daha sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmalarına yardımcı olacaktır.

About the author