tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Sürdürülebilir Tasarım

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda sürdürülebilir tasarım bölümü için proje partnerlerimizden Eurovertice çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında sürdürülebilir tasarım nedir?

Döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında sürdürülebilir tasarım, ürünlerin tasarım aşamasından başlayarak, tüm yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin minimize edilmesini hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, kaynak kullanımının verimli bir şekilde yönetilmesi ve atıkların minimum seviyede tutulması yoluyla çevresel sürdürülebilirliği artırır.

Eurovertice, iş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi için sürdürülebilir tasarım bölümünü üstlenerek, rehberde yer alacak konuların tanımlanması, ilgili mevzuat ve standartların incelenmesi, sürdürülebilir tasarımın işletmelere sağlayacağı faydaların belirlenmesi ve örnek uygulama örneklerinin sunulması gibi çalışmaları gerçekleştirecektir.

Eurovertice ayrıca, rehbere dayalı olarak RAW dijital hızlandırılmış kursunun geliştirilmesine de katkı sağlayacaktır. Bu kurs, işletmelerin döngüsel ekonomi stratejilerini uygulama konusunda bilgi ve becerilerini artırmayı hedeflemektedir.

Proje, işletmelerin sürdürülebilirliği artırmalarına yardımcı olmak için yenilikçi atık yönetimi stratejileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. RAW projesi, AB Horizon 2020 programı tarafından desteklenmektedir ve sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmayı ve döngüsel ekonomiye geçişi teşvik etmeyi hedeflemektedir.

About the author