tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW: Etkin Atık yönetimi konusunda Farkındalık Artırma Projesi

Akademisyenler Birliği Derneğinin ortak olduğu RAW: Etkin Atık yönetimi konusunda Farkındalık Artırma projesi nedir?

RAW, ticaret çalışanları, bölgesel kalkınma ajansları, yerel yönetimler ve iş geliştirme merkezleri arasında ve aynı zamanda Mesleki Eğitim ve Öğretim çalışanları, eğitmenler ve mentorlar arasında etkin atık yönetimi konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir Erasmus+ projesidir.

RAW projesi, çevrenin ve kaynaklarının aşırı tüketilmesi ve sömürülmesi bağlamına bir yanıt olarak gelir ve sürdürülebilir bir alternatif olarak döngüsel bir ekonomi sunar. Bu model, kaynakların rasyonel kullanımına yönelik uygulamalarla, çevreye olan olumsuz etkileri ve israfı mümkün olduğunca en aza indirerek, doğal çevreye saygılı sosyo-ekonomik kalkınma ve büyümeyi hedeflemektedir. Bunun için RAW, atık yönetimi ve kaynakların akıllı kullanımı kavramlarına odaklanarak sürekli mesleki gelişim için çözümler sunmaya çalışacaktır.

Projenin resmi web sitesi: https://raw.erasmus.site/

RAW, döngüsel ekonomi stratejisinin bir parçası olarak etkin atık yönetiminin çekiciliğini artırmak amacıyla araçlar geliştirecektir. Farklı dijital yenilikçi araçlar aracılığıyla malzemelerin ve kaynakların bilinçli kullanımı hakkındaki bilgiler artırılacaktır. Projenin amacına ulaşmak için tüm proje ortakları iki yıl boyunca iki ana sonucun geliştirilmesi üzerinde çalışacaktır:

  • İş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin örnek olay incelemeleri yoluyla metodolojik bir rehber ve bir hızlandırılmış kurs içerecek iş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri hakkında bir rehber hazırlayacaktır.
  • Öğrenme hapları, testler, bir strateji oluşturucu ve kullanıcı tarafından yapılan eylemlerin ne olduğunu gösteren oyunlaştırılmış bir karbon ayak izi takip aracı içerecek döngüsel ekonomi farkındalığı artıran bir uygulama geliştirilecektir.

RAW projesi üzerinde çalışan konsorsiyum, 6 ülkenin temsilcisi olarak 3 ticaret odası (Polonya, Bulgaristan ve Macaristan), 3 KOBİ (İspanya ve Portekiz) ve 1 dernek (Türkiye) tarafından oluşturulmakta ve görüş alışverişi sağlanmaktadır.

About the author