tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Başlangıç Toplantısı Gerçekleşti

Çevrenin ve kaynaklarının aşırı tüketilmesi ve sömürülmesi bağlamında, döngüsel ekonomi, çevreye zarar vermeden veya yeniden kullanım, kaynakların kullanımı ve atık azaltma yoluyla doğal kaynakları tüketmeden ekonomik büyümeyi sağlayarak bu etkilere karşı koymak için bir çözüm olarak ortaya çıkmaktadır. Döngüsel ekonomi, sosyo-ekonomik bir değişimi ve çalışma felsefesinde bir değişimi ifade eder ve bunun için vatandaşları ve iş dünyasını eğitmek ve aktif olarak dahil etmek esastır. RAW projesi, döngüsel ekonomide KOBİ’ler tarafından uygulanan mevcut uygulamaların analizi yoluyla döngüsel ekonomiye akıllı atık yönetimi perspektifinden yaklaşacaktır.

RAW: “Etkili Atık Yönetimine İlişkin Farkındalık Artırma” ticaret çalışanları, bölgesel kalkınma ajansları, yerel yönetimler ve iş geliştirme merkezlerinin yanı sıra Mesleki Eğitim ve Öğretim öğretmenleri, eğitmenler ve mentorlar arasında etkin atık yönetimi bilincini artırmayı amaçlayan bir projedir. RAW, belediyeler ve girişimciler arasında ortak yaşam ve işbirliğini teşvik ederek basmakalıp atık yönetimi davranışını kıracaktır. RAW konsorsiyumu 01 Ocak 2022’de başlatıldı ve döngüsel ekonomideki kapsamlı deneyimleri nedeniyle özenle seçilen Avrupa’nın çeşitli bölgelerinden (Polonya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Türkiye ve Macaristan) katılımcılardan oluşan ekibiyle toplamda 24 ay sürecektir.

RAW projesinin iki ana çıktısı olacaktır. Birincisi, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları şeklinde bir metodolojik rehber ve dijital bir hızlandırma kursu olarak hizmet edecek “İş Ortamında Döngüsel Ekonomi Stratejileri Rehberi” olacaktır. İkinci çıktı, döngüsel ekonomi hakkında bir bilinçlendirme uygulaması olacak, bu uygulama hedef grupların ihtiyaçlarına doğrudan bir yanıt olacak, Bu uygulama, hızlandırılmış kurstan öğrenme haplarını ve bilgi sınavlarını entegre edecek, geçiş sürecini desteklemek için bir strateji oluşturucu olacak ve kullanıcının eylemlerinin ekolojik karşılığı uygulaması olacak. Örneğin ; su tasarrufunu gösteren oyunlaştırılmış bir ayak izi su tasarrufu açısından nasıl yansıdığını kullanıcının eylemlerinin gösteren oyunlaştırılmış bir ayak izi izleme aracı .

Genel olarak, RAW projesinde geliştirilen yenilikçi araçlar, çevre için olumlu sonuçlar doğuran gerçek bir değişim elde etmek için eyleme geçme ve döngüsel ekonomiyi günlük yaşamda uygulama ihtiyacı konusunda halkı ve iş dünyasını bilinçlendirmeyi amaçlıyor.

BAŞLANGIÇ TOPLANTISI

24 Şubat 2022’de, Katowice’deki Ticaret ve Sanayi Odası’nın (RI G) ortakları ağırladığı etkin atık yönetimi projesi hakkında farkındalık yaratma projesinin başlangıç toplantısı çevrimiçi olarak geliştirildi. RAW projesinin durumu ve stratejisi ile yönetim ve yaygınlaştırma faaliyetlerine ilişkin tartışmaya katıldılar.

Sonraki Adımlar

Proje henüz yeni başladı ve tüm ortaklar, faydalı materyaller ve araçlar geliştirmek için çalışmaya başlamaya hazır. RAW Projesi’ndeki ilk adımlar, iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı bir atık yönetimi str atejilerinin geliştirilmesi için çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır. Bunun için, iş ortamında atık yönetimi stratejilerinde son trendleri yakalamak amacıyla ortaklar, tüm ülkelerde projenin hedef gruplarından ilgili paydaşlarla odak grupları yürütecek ve aynı zamanda onların benimsediği atık yönetimi stratejileri hakkında bilgi toplayacaklar.

Bu bilgiler, projenin ilk sonucu olarak metodolojik kılavuzun geliştirilmesine temel olacak , ulusal ve Avrupa raporlarında derlenecektir.

WEB sitemizi ziyaret edin Bizi : Facebook https://raw.erasmus.site

Bizi Facebook’ta takip edin: https://www.facebook.com/raw.erasmus.site/

Bize LinkedIn’de katılın: https://www.linkedin.com/groups/9176330/

Bu yayında açıklanan çalışma, hibe sözleşmesi kapsamında Erasmus+ programından fon almıştır. Nº 20211PL01KA220VET000025342.

About the author