tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Kullanım Optimizasyonu/Bakım

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda kullanım optimizasyonu/bakım bölümü için Derneğimiz (Akademisyenler Birliği Derneği) çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında kullanım optimizasyonu/bakım nedir?

Döngüsel ekonomi stratejileri, atıkların azaltılması ve kaynakların daha verimli kullanılması için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu stratejilerde, ürünlerin yaşam döngüsü boyunca atık oluşumunun en aza indirilmesi, ürünlerin yeniden kullanımı veya geri dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

Kullanım optimizasyonu/bakım, döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında ürünlerin kullanım ömrünün arttırılması ve kaynakların daha verimli kullanılması için önemli bir adımdır. Bu adımda, ürünlerin düzenli bakımı yapılır, doğru kullanımı öğretilir ve gereksiz enerji tüketimleri önlenir. Bu sayede, ürünlerin ömrü uzatılır ve atık oluşumu azaltılır.

Akademisyenler Birliği Derneği olarak, kullanım optimizasyonu/bakım bölümünde yer alacak çalışmamızda, iş ortamında kullanım optimizasyonu ve bakım için uygulanabilecek en etkili stratejileri ve yöntemleri belirleyerek rehberde yer alacak içeriğin hazırlanmasına katkıda bulunacağız. Bu sayede, işletmelerin ürünlerini daha uzun süre kullanarak kaynakları daha verimli kullanmalarına ve atık oluşumunu azaltmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz.

About the author