tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım bölümü için proje partnerlerimizden DANMAR Computers çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım nedir?

Yeniden kullanım/yeniden dağıtım, döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında, atıkları ve kullanılmış ürünleri yeniden kullanarak veya yeniden dağıtarak kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu yöntemle, atıkların daha uzun ömürlü hale getirilmesi, üretimden tasarruf edilmesi, doğal kaynakların korunması ve atıkların çevreye verdiği zararın azaltılması amaçlanmaktadır.

Proje ortağımız DANMAR, bu bölümde yeniden kullanım/yeniden dağıtım stratejilerini ve uygulamalarını inceleyecek ve rehbere dahil edilecek örnekler ve vaka çalışmaları sunacaktır. Ayrıca, bu stratejilerin işletmelerde nasıl uygulanabileceği ve hangi sektörlerde daha yaygın olarak kullanılabileceği gibi konulara da odaklanacaktır.

DANMAR ayrıca, yeniden kullanım/yeniden dağıtım stratejilerinin faydalarını ve sınırlılıklarını değerlendirecek ve bu yaklaşımın işletmeler ve toplumlar için nasıl daha sürdürülebilir bir gelecek sağlayabileceğine dair öneriler sunacaktır. Tüm bu çalışmalar, iş ortamında döngüsel ekonomi stratejilerinin uygulanmasına katkıda bulunacak ve RAW projesi kapsamında oluşturulacak rehberin daha kapsamlı ve etkili bir şekilde hazırlanmasına yardımcı olacaktır.

About the author