tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda Yenileme/yeniden üretim (up-cycle) bölümü için proje partnerlerimizden CCI in Katowice (Chamber of Commerce and Industry in Katowice) çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında Yenileme/yeniden üretim (up-cycle) nedir?

Döngüsel ekonomi stratejileri, kaynakların mümkün olduğunca verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşımdır. Bu stratejiler, atıkların azaltılması, kaynakların yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi gibi yöntemlerle, doğal kaynakların tüketimini azaltmayı ve atık üretimini sınırlamayı hedefler.

Yenileme/yeniden üretim (up-cycle) ise döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında önemli bir kavramdır. Bu kavram, atık ürünleri ve materyalleri yeniden kullanarak, onlara yeni bir hayat vermek anlamına gelir. Bu sayede, atıkların çöpe gitmesi engellenerek kaynak kullanımı azaltılır ve doğal kaynaklar daha verimli bir şekilde kullanılır.

Up-cycle, geri dönüşüme göre daha yüksek bir seviyede yer almaktadır. Geri dönüşüm, bir malzemenin aynı veya benzer bir üründe kullanılması anlamına gelirken, up-cycle ise atık malzemelerin daha yüksek kaliteli bir ürüne dönüştürülmesini ifade eder. Örneğin, plastik şişeler geri dönüşümle yeniden kullanılırken, up-cycle yöntemiyle bu şişelerden daha kaliteli ve dayanıklı bir ürün olan polyester kumaşlar üretilebilir.

Bu nedenle, Yenileme/yeniden üretim (up-cycle) döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında önemli bir yaklaşımdır. Bu yöntem, atık ürünleri ve materyalleri yeniden kullanarak hem doğal kaynak kullanımını azaltır hem de ekonomik değer yaratır.

About the author