tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – İmalattan Geri Dönüşüm

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda İmalattan geri dönüşüm bölümü için proje partnerlerimizden HKIK(Heves County Chamber of Commerce and Industry) çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında İmalattan geri dönüşüm nedir?

Döngüsel ekonomi stratejileri, atıkların ve kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini hedefleyen bir yaklaşımdır. Bu stratejiler, kaynakları en üst düzeyde kullanarak atık miktarını azaltmak ve kaynakların tekrar kullanılmasını sağlamak için tasarlanmıştır.

İmalattan geri dönüşüm, atıkların üretim sürecinde geri dönüştürülmesi anlamına gelir. Bu süreç, atıkların kaynak olarak tekrar kullanılmasını ve ürünlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin tüketiminin azaltılmasını sağlar.

HKIK, İmalattan geri dönüşüm bölümünde yer alarak işletmelerin üretim süreçlerinde atık miktarını azaltmak için stratejiler geliştirecek ve uygulamaları hakkında rehberlik edecektir. Bu çalışmalar, işletmelerin sürdürülebilirliğini artırmayı hedefleyerek çevresel etkileri en aza indirmeyi amaçlar.

Projenin genel amacı, işletmelerin döngüsel ekonomi stratejilerini benimsemelerini ve atık yönetimi süreçlerinde daha etkili bir yaklaşım sergilemelerini sağlamaktır. Bu amaçla oluşturulacak rehber ve eğitim materyalleri sayesinde işletmeler, atık yönetimi konusunda bilinçlenerek daha sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturabilirler.

About the author