tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

RAW – Tüketimden Geri Dönüşüm

Derneğimizin ortağı olduğu RAW projesi kapsamında hazırlanacak “İş ortamında döngüsel ekonomi stratejileri rehberi” oluşturulmaktadır.

7 uluslararası ortaklı projede her ortak ayrı bir bölümü üstlenmiştir. iş ortamında yenilikçi ve kapsamlı atık yönetimi stratejilerinin geliştirilmesi için bir çerçeve ve içeriğin tanımlanmasıdır.

Rehber, iş faaliyetlerinde halihazırda sürdürülebilir bir yaklaşım sergileyen profesyonellerin vaka çalışmaları ve döngüsellik rehberinde yer alan verimli atık yönetimiyle mücadele eden basit bir metodoloji şeklini alacaktır. Rehbere dayalı olarak, RAW dijital hızlandırılmış kurs geliştirilecektir.

Rehber, aşağıdaki başlıkları içerecektir.

RAW eğitimi aşağıdaki konuları ele alır

  1. Tüketimden geri dönüşüm
  2. İmalattan geri dönüşüm
  3. Yenileme/yeniden üretim (up-cycle)
  4. Yeniden kullanım/ yeniden dağıtım
  5. Kullanım optimizasyonu/bakım
  6. Sürdürülebilir tasarım
  7. Atıkları bir kaynak olarak kullanma

Bu kapsamda Tüketimden geri dönüşüm bölümü için proje partnerlerimizden Gabrovo CCI (Gabrovo Chamber of Commerce and Industry) çalışma yapacaktır.

Peki döngüsel ekonomi stratejileri kapsamında tüketimden geri dönüşüm nedir?

Döngüsel ekonomi stratejileri, atıkların minimize edilmesi, kaynakların daha verimli kullanımı ve ekonomik faydaların artırılması için tasarlanmış bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, ürünlerin ömrünü uzatmak, atık miktarını azaltmak ve kaynakların yeniden kullanımını teşvik etmek için tasarlanmıştır.

Tüketimden geri dönüşüm ise, kullanılmış ürünlerin veya malzemelerin yeniden işlenerek yeni ürünlerin üretiminde kullanılması anlamına gelir. Bu, özellikle plastik, kağıt, cam ve metal gibi atık türleri için yaygın bir uygulamadır. Bu yaklaşım, atıkların ortadan kaldırılması ve doğal kaynakların korunması için önemlidir.

Gabrovo CCI’nin bu bölümdeki çalışmaları, işletmelerin tüketimden geri dönüşüm stratejilerini benimsemelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu bölümde ele alınacak konular arasında atık yönetimi, geri dönüşüm süreçleri, geri dönüştürülebilir malzemelerin tanımlanması ve geri dönüşüm uygulamalarının faydaları yer alacaktır. Bu çalışmaların amacı, işletmelerin daha sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemelerine ve atık yönetiminde daha verimli olmalarına yardımcı olmaktır.

About the author