tr (0312) 222 56 83 Pzr - Cum 09:00 - 18:00 Mebusevleri Mah. Ayten Sk. No.39/4 06570 - Çankaya/ANKARA

Increasing Safety and Security through Labour-Management Partnership

İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (MİSGEP)” programı kapsamında,  Avrupa Birliği   ve   Türkiye  Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen, derneğimizin yürütücüsü olduğu ” Increasing Safety and Security through Labour-Management Partnership” isimli ve TREESP1.1OHSMS/P-03/180 kodlu projemiz tamamlanmıştır.

Projemiz kapsamında amacımız olan “Madencilik sektöründe emniyet ve güvenliğin iyileştirilmesi” sonucunu ortaya çıkarmak için “İnsana yakışır işin İSG ile ilgili önemi, içeriği ve yasal boyutu hakkında farkındalık yaratmak” ve “İSG politikalarının etkin bir şekilde uygulanması için işgücü-yönetim ortaklığının geliştirilmesi” başlıklı iki özel hedef kapsamında 21 ay boyunca bir dizi faaliyet gerçekleştirildi.

Projemiz kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri olan Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşturulmasına yönelik Saha Ziyaretlerimiz kapsamında 116 maden çalışanının ve 56 maden yöneticisinin farkındalığını artırmak için çeşitli maden ocaklarına ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki videodan saha ziyaretlerinin özetini izleyebilirsiniz.

Projemiz kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerden biri olan Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün oluşturulmasına yönelik farkındalık artırma kampanyamız kapsamında TV’lerde yayınlanan kamu spotlarımızı aşağıdan izleyebilirsiniz.

Projemiz kapsamında Maden işyerlerindeki çalışanların ve yöneticilerin, işe başlamadan önce kontrol etmesi gereken tedbirleri içeren risk kontrol kitapçığı hazırlanıp madencilerle paylaşılmıştır. Risk kontrol kitapçığına erişmek için aşağıdaki görselin üzerine tıklayın.

Increasing Safety and Security through Labour-Management Partnership projesi hakkında daha detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır. Proje boyunca gerçekleşen tüm faaliyet raporlarına ve içeriklere ulaşmak için sayfayı kaydırınız.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı çerçevesinde yürütülen " İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi " çerçevesinde, proje yürütücüsü Akademisyenler Birliği Derneği ve iştirakçiler Gazi Üniversitesi, Türk Enerji Sendikası'nın temsilcileri ve birçok paydaş “Town Hall Meeting” etkinliği için bir araya geldi.
Town hall meeting etkinliği Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail ŞAHİN’in açılış konuşması ile başladı. Şahin, “Akademisyenler Birliği Derneği olarak yürütmekte olduğumuz “İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması” projemiz 1 Şubat 2021 tarihinde başlamıştır. Bu kapsamda 30 Haziran tarihinde proje açılış toplantımızı gerçekleştirmiştik. Bu toplantıda çok önemli sonuçlar çıktı. Paydaşlarımızla buluştuk. Fikir alışverişi yaptık. Bugün yapılan toplantının amaçlarından biri de budur. Kıymetli akademisyenler ve sektör temsilcilerimiz buradalar. Fikirleriniz ve yönlendirmeleriniz bizler için çok önemlidir. Katılımlarınız için çok teşekkür ederim.” dedi. Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü Dr. Tayfun FINDIK, proje faaliyetleri ve amaçlarını anlattı. Fındık konuşmasında; “İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı” madenlerde meydana gelen iş kazalarını azaltacaktır. İşçi sağlığı her şeyden önce gelmektedir. Bu kapsamda bizler işçi ve yöneticilerde farkındalık artırmaya çalışacağız. Bu amaçlarımıza paydaş fikirleri, anket raporları, seminerler, çalıştaylar, sosyal medya kampanyaları, basın konferansları ve tv spotları ile ulaşacağız. Projenin yol göstericisi konumunda olan anket faaliyeti işçi ve yöneticilere yönelik olacaktır. Bu toplantıda konuşulan konular anket sorularına da yön verecektir. Oluşturulacak anket raporu yapılacak seminerlerin içeriklerini belirleyecektir. Ayrıca anket raporu çalıştayda da tartışılacaktır. Basın konferansları yoluyla tüm süreci kamuoyu ile paylaşacağız. Değerli önerileriniz ve fikirleriniz için şimdiden teşekkür ediyorum.” dedi.
Tüm katılımcıların endişe, bilgi ve önerileri alındı. Toplantıda bildirilen endişe ve önerileri içeren toplantı raporuna ulaşmak için indir butonuna tıklayınız.

İndir

   

 • Madencilik sektöründe etkili İSG politikasının uygulaması için zorlukları, ihtiyaçları ve fırsatları analiz etmek amacıyla toplamda madenlerde göre yapan 381 işçi ve yöneticiye uygulanmıştır.
 • Oluşturulan anket raporu işçi ve yöneticilere verilen eğitimlerin içeriklerini belirlemiştir.
 • Anket sonuçları çalıştaylar için tartışma ve analiz kaynağı olmuştur.
Anket sorularının hazırlanma süreci ve yöntem, bulgu ve raporları aşağıdaki butonlardan indirebilirsiniz.  

Anket Hazırlama Süreci - 1

Anket Hazırlama Süreci - 2

Yöntem, Bulgu ve Yorum Raporu

İşgücü-yönetim izleme komitesi, işgücü-yönetim işbirliğine katkıda bulunacak ve yeni İSG politikaları bağlamında işle ilgili tehlikeleri en aza indiren insana yakışır işyerleri oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Komite ayrıca çalıştay raporlarının stratejilerinden faydalanacak ve bu stratejilerin uygulanmasına yardımcı olacaktır. Komite, maden sahalarında İSG uygulamasını gözden geçirmek için aylık olarak toplanacaktır. Aylık komite raporlarını indirmek için aşağıdaki butonlardan dosyaları indirebilirsiniz.

1. Komite Raporu2. Komite Raporu3. Komite Raporu4. Komite Raporu5. Komite Raporu6. Komite Raporu7. Komite Raporu8. Komite Raporu9. Komite Raporu10. Komite Raporu11. Komite Raporu12. Komite Raporu13. Komite Raporu14. Komite Raporu15. Komite Raporu16. Komite Raporu17. Komite Raporu

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına ilişkin çalışmalar maden çalışanlarına yönelik eğitimlerle devam etmiştir. Toplamda maden çalışanları için 3 eğitim verilmiştir. Çalışanlar için 1. Eğitim;
 • Anket sonuçlarına göre eğitim konuları belirlenmiştir.
 • İSG ile ilgili son politika değişiklikleri konusu işlenmiştir.
 • Eğitimler aynı zamanda sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Seminer, madencilik sektörüyle ilgili olarak AB Müktesebatına uyumu da temsil eden son politika değişikliklerine odaklanmıştır.
 • Eğitime 58 maden çalışanı katılmıştır. Yapılan ön ve son testler ile eğitime katılan maden işçilerinin kapasitelerinde %100 farkındalık artışı ölçülmüştür.
 • Seminer, çalışanları ve çalışma ortamlarını etkileyen son yasa ve yönetmeliklerin kritik yönlerini ortaya koymuştur.
 • Farkındalığı artıracak ve kursiyerlerin zihinsel modellerinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmuştur.
 • 1.Eğitim hem Ankara’da hem de Zonguldak’ta gerçekleştirilmiştir.

1. Rapor 2. Rapor

Çalışanlar İçin 2. Eğitim;
 • Anket sonuçlarına göre eğitim konuları belirlenmiştir.
 • Seminer, son politika değişikliklerinin getirdiği yeni kültüre odaklanmıştır.
 • Eğitimler aynı zamanda sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Seminer, yeni kültürün temel direklerine ve riskten kaçınma ve kaza önleme yoluyla madencilerin hayatlarını ve sağlığını nasıl koruyabileceğine odaklanacak.
 • Eğitime 66 maden çalışanı katılmıştır. Yapılan ön ve son testler ile eğitime katılan maden işçilerinin kapasitelerinde %100 farkındalık artışı ölçülmüştür.
 • Seminerde işlenen konulardan bazıları şunlardır;
 • AB Müktesebatı ve yeni İSG kültürü
 • Enerji kaynakları ve Kömür Madenciliği
 • Kömür tozlarından kaynaklanan meslek hastalıkları
 • Biyolojik Risk Etmenleri
 • Anket sonuçlarına göre eğitim konuları belirlenmiştir.
 • Riskten kaçınma ve kaza önlemeye dayalı yeni İSG kültürü konusu işlenmiştir.
 • Eğitimler aynı zamanda sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Seminer, yeni kültürün temel direklerine ve riskten kaçınma ve kaza önleme yoluyla madencilerin hayatlarını ve sağlığını nasıl koruyabileceğine odaklanacak.
 • Eğitime 66 maden çalışanı katılmıştır. Yapılan ön ve son testler ile eğitime katılan maden işçilerinin kapasitelerinde %100 farkındalık artışı ölçülmüştür.

1. Rapor2. Rapor

Çalışanlar İçin 3. Eğitim;
 • Anket sonuçlarına göre eğitim konuları belirlenmiştir.
 • İşyeri Güvenliğinin Beş Öyküsü konusu işlenmiştir.
 • Eğitimler aynı zamanda sahada uygulamalı olarak gerçekleştirilmiştir.
 • Seminer, madencilik sektöründe politika değişikliklerinin, iletişimin, riskten kaçınmanın ve kazaların önlenmesinin yeni yönlerine ışık tutacak beş vaka öyküsüne odaklanmıştır.
 • Vaka hikayeleri, madencilerin farkındalığını artırmanın yanı sıra yeni İSG politikalarını kabul etmelerini kolaylaştırmak için kritik olacaktır.
 • Ayrıca farkındalığı artan kursiyerlerin zihinsel modellerinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmuştur.
 • Eğitime 61 maden çalışanı katılmıştır. Yapılan ön ve son testler ile eğitime katılan maden işçilerinin kapasitelerinde %100 farkındalık artışı ölçülmüştür.

Eğitim Raporu

 • «İşgücü Yönetimi Ortaklığı» ve «Yeni İSG Kültürü İle İlgili İşçi ve İşverenlerin Zihinsel Modellerinin Değiştirilmesi» üzerine gerçekleştirilmiştir.
 • Toplantı ve anket sonuçları değerlendirilmiştir.
 • İşgücü-yönetim ortaklığı geliştirmeye yönelik stratejilere odaklanılmıştır.
 • İSG politika değişikliklerini başarıyla uygulamaya koyabilecek zihinsel işgücü ve yönetim modellerinin nasıl değiştirilebileceğine dair stratejilere odaklanılmıştır.
Çalıştay raporlarını indirmek için aşağıdaki butonları kullanabilirsiniz.  

Rapor Sunum Dosyası - 1 Sunum Dosyası - 2

Farkındalık Artırma Kampanyaları

 • 3 Farkındalık Artırma Toplantısı
 • Posterler (Kargo ile dağıtım)
 • Broşürler (Kargo ile dağıtım)
 • 3 adet Kısa Film (TV’de)
 • Sosyal Medya Faaliyetleri
 • Dijital Tasarımlar
 • Erişilen Kişi Sayısı: 8750 (Sosyal medya istatistikleri)

-

Farkındalık Artırma Toplantısı – 1

Konum: Ankara

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Programı kapsamında yürütülen "İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi"nin “Farkındalık Artırma ” etkinliği için Akademisyenler Birliği Derneği, Türk Enerji-Sen, Akademisyenler ve iş güvenliği uzmanları bir araya geldi.

Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü Dr. Tayfun FINDIK, maden sektöründe insana yakışır işin önemi konusunda başarılı bir proje yürüttüklerini belirtti. Proje kapsamında 150’ye yakın maden işçisine ve 20 maden yöneticisinin seminerler yoluyla farkındalıklarında çok ciddi artışlar gerçekleştirdiklerini iletti. Farkındalık artırma kampanyası hakkı bilgi veren Fındık, toplantıların katılımcılarda ciddi bir farkındalık yaratacağını ve sürdürülebilir bir şekilde bu farkındalığın artması için çalışacaklarını iletti.

-

 .

1. Farkındalık artırma toplantısının raporuna erişmek için aşağıdaki butona tıklayın.

Raporu İndir

-

Farkındalık Artırma Toplantısı – 2

Konum: Zonguldak

Zonguldak’ta İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi kapsamında İSG alanında farkındalık yaratmak için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Levent Kenan KİBAR, Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü Dr. Tayfun FINDIK, Türk-Enerji Sen Zonguldak Şube Başkanı Selami YOĞURTÇU, Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Anabilim dalı başkanı Prof. Dr. Bensu KARAHALİL, Gazi Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Öğr. Gör. Mehmet GÜLSÜN, TTK mühendisleri ve iş güvenliği uzmanları bir araya geldi.

-

 

.

2. Farkındalık artırma toplantısının raporuna erişmek için aşağıdaki butona tıklayın.

Raporu İndir

-

Farkındalık Artırma Toplantısı – 3

Konum: Ayaş

Ankara Çayırhan’da İşgücü-Yönetim Ortaklığı Yoluyla Emniyet ve Güvenliğin Artırılması Projesi kapsamında İSG alanında farkındalık yaratmak için Akademisyenler Birliği Derneği Projeler Koordinatörü Dr. Tayfun FINDIK, M-OHS Proje Koordinatörü Aydın Alperen EROL, Türk-Enerji Sen ve Akademisyenler Birliği Derneği üyeleri, SFH Madencilik yönetim kurulu başkanı Hayri Velioğlu, maden çalışanları, mühendisleri ve yöneticileri bir araya geldi.

Toplantı, Akademisyenler Birliği Derneği projeler koordinatörü Tayfun FINDIK’ın açılış konuşması ile başladı. Fındık, projenin ve toplantının amacını katılımcılara açıklayarak iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sağlam temellerle oluşturulmasının ne denli önemli olduğunu vurguladı. İş gücü – yönetim ortaklığının sağlanmasının İSG alanındaki önemli adımlardan biri olduğunu anlattı.

-

 .

3. Farkındalık artırma toplantısının raporuna erişmek için aşağıdaki butona tıklayın.

Raporu İndir

-

Farkındalık Artırma Kampanyaları

POSTERLER

Türkiye’deki Madencilikle ilgili kuruluş ve üniversitelere kargo ile dağıtılmıştır.

-

-

Farkındalık Artırma Kampanyaları

BROŞÜRLER

Türkiye’deki Madencilikle ilgili kuruluş ve üniversitelere kargo ile dağıtılmıştır.

-

-

Farkındalık Artırma Kampanyaları

DİJİTAL GÖRSELLER

Sosyal medya hesapları ve web sitelerinde farkındalık artırmak için görseller paylaşılmıştır.

-

-

Farkındalık Artırma Kampanyaları

SOSYAL MEDYA FAALİYETLERİ

Farkındalık artırmak üzere proje boyunca sosyal medya hesaplarından 1000’den fazla bilgilendirici paylaşım yapılmıştır.

-

Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılana gönderilere erişmek için hesaplarımızı ziyaret edin;

Twitter    Facebook    Instagram

-

Farkındalık Artırma Kampanyaları

KISA FİLMLER

Türkiye’deki Uydu Yayını Yapan Televizyon Kanallarında 1 Hafta Boyunca Yayınlanmıştır.

-

Kısa filmleri YouTube'da izlemek için tıklayın.

1. Kısa Film

2. Kısa Film

3. Kısa Film

Madenlerde iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşturulmasına ilişkin çalışmalar maden yöneticilerine yönelik eğitimlerle devam etmiştir. Toplamda maden yöneticileri için 3 eğitim verilmiştir.

Yöneticiler için 1.Eğitim;

 • Anket sonuçlarına göre eğitim konuları belirlenmiştir.
 • Seminer, madencilik sektörüyle ilgili olarak AB Müktesebatına uyumu da temsil eden son politika değişikliklerine odaklanmıştır.
 • Seminer, çalışanları ve çalışma ortamlarını etkileyen son yasa ve yönetmeliklerin kritik yönlerini ortaya koymuştur.
 • Farkındalığı artırarak ve kursiyerlerin zihinsel modellerinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmuştur.
 • Seminer Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Meslek Yüksek Okulunda gerçekleştirilmiştir.
 • Eğitime 20 maden çalışanı katılmıştır. Yapılan ön ve son testler ile eğitime katılan maden yöneticilerinin kapasitelerinde %100 farkındalık artışı ölçülmüştür.

Yöneticiler için 2.Eğitim;

 • Seminer, Türkiye tarafından yapılan son İSG politika değişikliklerinin getirdiği yeni kültüre odaklanmıştır.
 • Farkındalığı artırarak ve kursiyerlerin zihinsel modellerinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmuştur.
 • Eğitime 20 maden çalışanı katılmıştır. Yapılan ön ve son testler ile eğitime katılan maden yöneticilerinin kapasitelerinde %100 farkındalık artışı ölçülmüştür.
 • Yeni İSG kültürünün temel direklerine ve madencilerin hayatlarını ve sağlığını nasıl koruyabileceğine odaklanılmıştır.
 • Yeni kültürün bel kemiği olarak riskten kaçınma ve kaza önleme seminerin odak noktası olmuştur.

Yöneticiler için 3.Eğitim;

 • Seminer, madencilik sektöründe yeni İSG politikaları uygulamak ve yeni kültür geliştirmek için etkin yönetim stratejilerine odaklanmıştır.
 • Ele alınan ana konular aşağıdaki gibidir:
 • Etkili bir İSG yönetim stratejisini taahhüt etmek ve iletmek
 • Sağlam güvenlik ve sağlık yönetim sistemleri geliştirmek
 • Bu sistemlerin performansının izlenmesi
 • Personeli iyi güvenlik ve sağlık sağlamaya katılmaya motive etmek
 • Seminer, farkındalığı artırarak ve kursiyerlerin zihinsel modellerinin yeniden şekillenmesine yardımcı olmuştur.
 • Tüm güvenlik prosedürlerini her zaman takip ederek iyi bir örnek teşkil etmek

-

Etkinlik raporunu indirmek için tıklayın.

-

İndir

Saha Ziyaretleri (Toplam 6 Farklı Ziyaret)

 • Hedef: 100 çalışan, Ulaşılan: 116 çalışan
 • Hedef: 40 yönetici, Ulaşılan: 51 yönetici
 • Hedef: 6 ziyaret, Ulaşılan: 6 ziyaret

İyi İSG uygulama örneklerini pratik olarak gözlemlemek ve bunlardan faydalanmak için maden sahalarını incelemek üzere teknik saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

Bu ziyaretler sırasında yapılan gözlem ve analizler, çalışanların ve yöneticilerin farkındalığını artırmaya yardımcı olmuştur.

Saha ziyaretlerine ait videomuzu izlemek için tıklayınız.

-

Saha Ziyaretleri

-

 

-

Etkinlik raporlarına ulaşmak için tıklayınız.

-

Çalışanlar İçin

Yöneticiler İçin

Risk Kontrol Kitapçığı

Sayfa sayısı: 80

Baskı adedi: 250

İşçiler için kontrol listesi: 11

Yöneticiler için kontrol listesi: 17

Ekstralar: Madencilik Sektöründe Tehlikeler ve Riskler

Dil: Türkçe ve İngilizce

 • Maden işyerlerindeki çalışanların ve yöneticilerin, eylemden önce kontrol etmesi gereken tedbirleri içeren risk kontrol kitapçığı hazırlanıp madencilerle paylaşılmıştır.

-

-

Risk kontrol kitabına erişmek için butona tıklayın.

Risk Kontrol Kitabı

İçerik --

-

Kapanış konferansının videosunu izlemek için tıklayınız.

Kapanış Konferansı Videosu

-

Kapanış konferansına ait raporu indirmek için tıklayınız.

Konferans Raporu